Handelingen 20:35

Het is zaliger te geven dan te ontvangen.

Johannes 3:16

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar voor eeuwig leeft.

1 Korintiërs 13:13

Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.

Nieuws

foto17

Kerstactie 2012

/
Wederom hebben we genoten van een prachtige dag waar we met zo'n 150 gasten mochten genieten van een heerlijke kerstmaaltijd. Ook de kinderen hebben genoten van een speciaal kinderprogramma waarbij ze…
foto4

Liefdesactie Kerst 2011

/
LIA organiseerd op 2e kerstdag 26 december van 15:30 t/m 19:30 uur een volledig verzorgd (gratis) kerstdiner in Gemeentecentrum “De Poort” aan de Zaagmolenstraat 2 (achter de waterpoort) in Dokkum. Hierbij…

Wat doet L.I.A

Wij zijn een christelijke stichting genaamd “Liefde in actie” (kort gezegd L.I.A.). Onze doelstelling is gestalte te geven aan de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus en vanuit Zijn liefde liefdadigheid, hulp en toerusting verrichten.Dit willen we bereiken door het uitvoeren van gerichte acties zoals pastorale hulpverlening, financiële-, hulp- en goederen ondersteunende acties, (straat)evangelisatieacties, toerusting en verkondiging.

20 en 21 juni a.s. organiseert LIA i.s.m. Stichting Naar House een evangelisatieactie bij het Dokk’em Open Air festival in Dokkum. Wil je hierbij aanwezig zijn? Neem contact op via info@liefdeinactie.nl